2020-08-07

7 sierpnia 2020, Narodny Opros

Kochani!

Wszyscy wiemy, że niezależne badania opinii publicznej są na Białorusi faktycznie zabronione. Zdajemy sobie sprawę również z tego, że ankietowania internetowe przeprowadzone bez odpowiedniego uzasadnienia naukowego nie mają niezbędnej reprezentatywności. Ale obywatele Białorusi chcą poznać prawdziwe wyniki wyborcze wszystkich kandydatów! Dlatego postanowiliśmy przeprowadzić niezależny, naukowo uzasadniony i w chwili obecnej całkowicie innowacyjny Sondaż Publiczny! 

Zastosowaliśmy dwie metody: ankietę internetową wśród użytkowników komunikatora „Viber” oraz sondaże uliczne na terenie całego kraju. Następnie poddaliśmy te dane obróbce używając metod statystycznych

Dzięki Państwa pomocy zebraliśmy prawie 45 000 głosów! I takie wyniki dostaliśmy:

Co to znaczy?

To znaczy, że wynik wyborczy Swiatłany Cichanouskaj mieści się w przedziale 67-73% z prawdopodobieństwem 95%. A wynik Alaksandra Łukaszenki z prawdopodobieństwem 95% nie przekracza 16-21%. 

Metodologia badań

Wybraliśmy aplikację “Viber”, ponieważ jest to najbardziej popularny mesendżer na Białorusi. Jednak zdawaliśmy sobie sprawę z tego, że jedynie takie badanie obejmowałoby tylko te osoby, które korzystają ze smartfona i tej aplikacji, co odzwierciedlałoby preferencje wyłącznie tej grupy osób. W celu pozyskania opinii brakujących kategorii obywateli oraz żeby upewnić się w wiarygodności otrzymanych przez nas liczb, przeprowadziliśmy także sondaż uliczny – tradycyjną metodę przeprowadzania sondaży w socjologii. W wyniku przeprowadziliśmy wywiady z ponad 1000 osób z każdej grupy wiekowej i mieszkających w różnych regionach Białorusi, zaczynając od Mińska i kończąc na małych wioskach. Do obliczenia próby (czyli wymaganej liczby ankietowanych obywateli różnych kategorii) posłużyliśmy się oficjalnymi danymi Belstatu. Praca została wykonana za pomocą wolontariuszy, którzy przeszli odpowiednie szkolenie. 

Wyniki sondażu ulicznego udostępnimy nieco później. 

W celu otrzymania wyników wyborczych kandydatów zostały podjęte następujące czynności przetwarzania danych: 

1. Wyrównaliśmy ilość danych zebranych w trakcie sondaży ulicznych oraz przez “Viber” i połączyliśmy je wykorzystując statystyczną metodę upsamplingu. Pozwoliło to zrównoważyć znaczenie danych uzyskanych przez obydwie metody badań. 

2. Do analizy całości danych przy obliczeniach zastosowaliśmy metodę statystyczną MRP (Multilevel regression with poststratification). Metoda ta polega na skonstruowaniu modelu matematycznego, który a) niweluje różnice wspólnego zbioru danych i b) ujednolica zebrane odpowiedzi na całą populację kraju, biorąc pod uwagę jej cechy społeczno-demograficzne. 

3. W ten sposób otrzymaliśmy najbardziej wiarygodne wartości sondaży przedwyborczych oraz przedziały ufności, przekroczenie których jest mało prawdopodobne. Na przykład prawdopodobieństwo, że ranking Swiatłany Cichanouskiej jest niższy niż 67% lub wyższy niż 73%, nie przekracza 5%.

Sondaż uliczny 

• Ponad 1100 wypełnionych kwestionariuszy. 

• Próba reprezentatywna – limity respondentów wg obwodów, kategorii wiekowych, płci. Badania przeprowadzano wśród losowo wybranych osób. 

• Przeprowadzony przez wolontariuszy na terenie całego kraju w dniach 2-7 sierpnia 

• Końcowych obliczeń dokonano w trakcie ponownej estymacji ważonej wyników każdej ankiety względem jej normy limitu według rodzaju miejscowości zamieszkania, płci i wieku. 

Głosowanie przedterminowe: 

· Nie planowałem/am głosować przedterminowo – 79,4% 

· Planowałem/am lub już zagłosowałem/am przedterminowo – 14,5% 

· Ciężko powiedzieć – 6,1%

Jesteśmy otwarci na dalsze udostępnianie szczegółów sondażu i uzasadnienie jego obiektywności. Swoje sugestie oraz uwagi można napisać tu (kwestionariusz w wersji rosyjskiej).

Wyniki sondażu (wśród osób, które opowiedziały się za określonym kandydatem) są w dużym stopniu zgodne z wynikami sondażu przeprowadzonych za pomocą aplikacji „Viber”, dlatego obydwie metody potwierdzają się nawzajem.

Poniżej znajdują się wykresy wg wybranych parametrów, które przedstawiają grupy z najbardziej charakterystycznymi różnicami w preferencjach.